ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างก๊าซสารอิแลคโตรไลท์และสารเมตาไลท์ในเลือด จำนวน ๖,๐๐๐ เทสต์ (test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563