ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เสื้อกาวน์พลาสติกแขนยาวชนิดครึ่งตัวสีฟ้า