จ้างปรับปรุงกั้นผนังห้องทำหอผู้ป่วยพักฟื้น ที่อาคาร 2 ชั้น 3

โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน