ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงเก็บเลือดแบบ 3 ถุง(มีถุงดักเก็บตัวอย่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)