ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)