ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)