ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Gefitinib ๒๕๐ mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)