ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ เฝือกปูนชนิดเฝือก slab สำเร็จรูป จำนวน 3 รายการ