ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ข้อต่อ 3 ทางชนิดพลาสติก