ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 10 รายการ