ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ