ชื่อเอกสาร Download
กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9
กำหนดการงานเลี้ยงสารสัมพันธ์และแสดงมุฑิตาจิต
แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการนำเสนอ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561
การลงทะเบียนและลงข้อมูลนำเสนอผลงาน

ผลงานที่ส่งล่าสุด
2018-08-27 ผลการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
2018-08-27 ไม้แขวนถุงฉี่ ชี้วัดแม่นตรง
2018-08-27 สถานการณ์เชื้อโรคอาหารเป็นพิษกรณีสอบสวนโรคในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ระหว่างปี 2557-2561
2018-08-27 การพัฒนาโปรแกรม RDUR9 เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาให้สมเหตุผล
2018-08-27 การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารในชุมชนโดยอย.น้อย รพ.สต.ห้วยบงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
อ่านทั้งหมด