ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารสดทั่วไป (ผักและขนม) จำนวน 65 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)