ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ glycerol+glucose+sodium+chloride ๕๐๐ ml infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนธันวาคม 2560)