ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ azithromycin dihydrate ๑๕ mg/g eye drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนธันวาคม 2560)