ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ fructose-๑,๖-diphosphate ๕ g injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำเดือนธันวาคม 2560)