Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ติดตั้ง Plug-In Chrome
facebook.com
tweeter.com
Utube.com   
Stopcorruption ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์ "โรงพยาบาลสุรินทร์" วันนี้
11 / ส.ค. / 2559 : ( 136 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
3 / ส.ค. / 2559 : ( 200 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2558-2560 (ปรับปรุง 2559)
ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2558-2560 (ปรับปรุง 2559)
3 / ส.ค. / 2559 : ( 194 / ) โดย 101959
5 stars ( 5 / 8 )
ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
28 / ก.ค. / 2559 : ( 100 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการนิเทศ สสจ.สุรินทร์ ปี 2559
แนวทางการนิเทศ ปี 2559
28 / ก.ค. / 2559 : ( 402 / ) โดย plan
2.5 stars ( 2.5 / 14 )
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปี 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปี 2560
28 / มิ.ย. / 2559 : ( 225 / ) โดย 101959
4 stars ( 4 / 1 )
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการพิเศษ
28 / มิ.ย. / 2559 : ( 223 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
24 / มิ.ย. / 2559 : ( 182 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
[ 24 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน24 มิถุนายน59 ( 16 / ) โดย executive01
[ 18 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนกรกฎาคม59 ( 48 / ) โดย executive01
[ 22 / มิ.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนมิถุนายน59 ( 263 / ) โดย executive01
[ 30 / พ.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนเมษายน59 ( 202 / ) โดย executive01
[ 30 / พ.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนมีนาคม59 ( 156 / ) โดย executive01

 ข่าวประชาสัมพันธ์ /พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
[ 25 / ส.ค. / 2559 ] ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบลมร้อน (Hot Air OVEN) 1 เครื่อง ( 14 / ) โดย ROJCH
[ 25 / ส.ค. / 2559 ] ประกาศราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ ( 13 / ) โดย mook
[ 22 / ส.ค. / 2559 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแผ่นจำแนกและทดสอบความไวสานต้านจุลชีพ จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 44 / ) โดย Rojch
[ 19 / ส.ค. / 2559 ] ประกาศประกวดราคาเหมาบริการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) การจ้างเหมาบริการครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (CardiacmCatheterization Laboratory X-Ray System) จำนวน 1 เครื่อง ( 36 / ) โดย hongzing
[ 15 / ส.ค. / 2559 ] สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ตามแบบเลขที่ พ.๐๑๘/๒๕๕๙ สำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ ( 41 / ) โดย ROJCH

 ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
18 / ส.ค. / 2559 : ( 25 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Omeprazole 40 mg for injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Omeprazole 40 mg for injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 / ส.ค. / 2559 : ( 22 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Paclitaxel 300 mg/50 ml injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Paclitaxel 300 mg/50 ml injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 / ส.ค. / 2559 : ( 24 / ) โดย rnk_mee
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อColistimethate Sod.150 mg.inj.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อColistimethate Sod.150 mg.inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 / ส.ค. / 2559 : ( 27 / ) โดย rnk_mee
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อEtonogestrel 68 mg/แท่ง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อ Etonogestrel 68 mg/แท่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 / ส.ค. / 2559 : ( 32 / ) โดย rnk_mee
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อซื้อOctreotide 0.1 mg/ml.inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อOctreotide 0.1 mg/ml.inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 / ส.ค. / 2559 : ( 24 / ) โดย rnk_mee
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อAteplase 50 mg.inj.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อAteplase 50 mg.inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 / ส.ค. / 2559 : ( 39 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Glimepiride 4 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Glimepiride 4 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
11 / ส.ค. / 2559 : ( 31 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levetiracetam 500 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Levetiracetam 500 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา   ! .. Cause of life is too short .. !
หัวข้อ (จำนวนคน อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
034 : ขอชมเชยพยาบาลและผช.พยาบาลตึก9/2 (20,642/18)
มนตรี
11 ก.พ. 2556 : 09:22
239 : KfjvRGmTh(23/0)
Kierra
20 ส.ค. 2559 : 06:32
238 : gAXzLcaS(29/0)
Kierra
17 ส.ค. 2559 : 04:05
237 : yP3Xuvuo(33/0)
Regina
16 ส.ค. 2559 : 04:48
236 : แบ่งปันประสบการณ์(68/1)
ประชาชน
5 ส.ค. 2559 : 08:00
235 : iz4L0CJFxN6V(79/0)
King
22 ก.ค. 2559 : 17:34
234 : xlVcvwcN9G(99/1)
Dalton
20 ก.ค. 2559 : 23:24
233 : aai9XWAYOjkN(79/0)
Thena
19 ก.ค. 2559 : 11:45
232 : t4RAQGmKY(170/3)
Clara
20 มิ.ย. 2559 : 15:56
231 : GgO1hcLVm(131/3)
Elyza
18 มิ.ย. 2559 : 02:07
230 : Lya2nhCRUiK(188/3)
Kert
17 มิ.ย. 2559 : 03:27

หน้าที่ 1/11
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

แสดงกิจกรรมทั้งหมดในเดือนนี้


 เริ่มนับ 6 / มิ.ย. / 2555
Now Online 3 IP
Show IP/Hide IP

e-Learning

SurinHospi'® November - 2015,Admin: นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
โรงพยาบาลสุรินทร์ เลขที่ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ,Tel.:044-511757,Fax : 044514127