Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ติดตั้ง Plug-In Chrome
facebook.com
tweeter.com
Utube.com   
Stopcorruption ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์ "โรงพยาบาลสุรินทร์" วันนี้
20 / ก.พ. / 2560 : ( 129 / ) โดย jakrapong
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2560
โหลดรายชื่อ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลรายละเอียด ส่งกลับที่ jonologo33@gmail.com
14 / ก.พ. / 2560 : ( 66 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
เอกสารประกอบการอบรมแผนยุทธศาสตร์ฯ รพ.สุรินทร์ 5 ปี (2561-2565)
เอกสารประกอบการอบรมแผนยุทธศาสตร์ฯ รพ.สุรินทร์ 5 ปี (2561-2565)
31 / ม.ค. / 2560 : ( 116 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เอกสาร KPI นิเทศงาน สสจ.สุรินทร์ ปี 2560
เอกสาร KPI นิเทศงาน สสจ.สุรินทร์ ปี 2560
20 / ม.ค. / 2560 : ( 429 / ) โดย 101959
4 stars ( 4 / 1 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งชันบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย)
16 / ม.ค. / 2560 : ( 205 / ) โดย 101959
3 stars ( 3 / 2 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย มาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ ชำนาญการ
13 / ม.ค. / 2560 : ( 331 / ) โดย 101959
1 stars ( 1 / 2 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง
13 / ม.ค. / 2560 : ( 239 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชาย/หญิง
9 / ม.ค. / 2560 : ( 204 / ) โดย plan_surin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
[ 30 / พ.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน26 ตุลาคม 59 ( 235 / ) โดย executive01
[ 20 / ต.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน22 กันยายน59 ( 260 / ) โดย executive01
[ 22 / ก.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนสิงหาคม 2559 ( 297 / ) โดย executive01
[ 24 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน24 มิถุนายน59 ( 369 / ) โดย executive01
[ 18 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนกรกฎาคม59 ( 343 / ) โดย executive01

 ข่าวประชาสัมพันธ์ /พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
[ 24 / ก.พ. / 2560 ] จ้างปรับปรุงชั้นวางถังอ๊อกซิเจนตามแบบเลขที่ M.๐๙/๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ( 12 / ) โดย pimsa
[ 23 / ก.พ. / 2560 ] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 18 / ) โดย mook
[ 22 / ก.พ. / 2560 ] จ้างปรับปรุงห้องเพื่อทำที่เก็บถังออกซิเจน ( 19 / ) โดย pimsa
[ 22 / ก.พ. / 2560 ] ประกาศราคากลาง วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ รายการ ( 32 / ) โดย mook
[ 21 / ก.พ. / 2560 ] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ ( 26 / ) โดย ROJCH

 ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
24 / ก.พ. / 2560 : ( 7 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg Sustained Release Capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol 100 mg Sustained Release Capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
24 / ก.พ. / 2560 : ( 8 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 10 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosuvastatin 10 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
24 / ก.พ. / 2560 : ( 7 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin sodium extended release 100 mg capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin sodium extended release 100 mg capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
24 / ก.พ. / 2560 : ( 10 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin 40 mg tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
23 / ก.พ. / 2560 : ( 13 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 / ก.พ. / 2560 : ( 11 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Montelukast sodium 5 mg chewable tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Montelukast sodium 5 mg chewable tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 / ก.พ. / 2560 : ( 11 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Silodosin 4 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Silodosin 4 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 / ก.พ. / 2560 : ( 20 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศเรื่องการจัดหาและคัดเลือกเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องการจัดหาและคัดเลือกเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ! .. Cause of life is too short .. !
หัวข้อ (จำนวนคน อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
034 : ขอชมเชยพยาบาลและผช.พยาบาลตึก9/2 (21,656/35)
มนตรี
11 ก.พ. 2556 : 09:22
266 : (20/1)
10 ก.พ. 2560 : 21:26
265 : (28/0)
10 ก.พ. 2560 : 21:22
264 : Jhhu8OEMb(85/0)
Ranessa
20 ม.ค. 2560 : 20:05
263 : พัฒนาการบริการให้เท่าเทียม AEC เปิดแล้ว(145/0)
สรัญญา
28 ธ.ค. 2559 : 09:32
262 : GbEUqVJYm (776/18)
Bear
25 ธ.ค. 2559 : 07:14
261 : AeHwg34SQC(157/1)
Amory
9 ธ.ค. 2559 : 03:23
260 : fqaqKziQ5 (797/13)
Eagle
5 ธ.ค. 2559 : 12:24
259 : fJMKIOHa0nX(168/2)
Cherry
2 ธ.ค. 2559 : 04:33
258 : OTA080YfoR(226/2)
Starly
29 พ.ย. 2559 : 12:02
257 : lseAMtaT(175/1)
Raynes
29 พ.ย. 2559 : 06:47

หน้าที่ 1/14
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

แสดงกิจกรรมทั้งหมดในเดือนนี้


 เริ่มนับ 6 / มิ.ย. / 2555
Now Online 1 IP
Show IP/Hide IP

e-Learning

SurinHospi'® November - 2015,Admin: นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
โรงพยาบาลสุรินทร์ เลขที่ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ,Tel.:044-511757,Fax : 044514127