Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ติดตั้ง Plug-In Chrome
facebook.com
tweeter.com
Utube.com   
Stopcorruption ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์ "โรงพยาบาลสุรินทร์" วันนี้
20 / ม.ค. / 2560 : ( 29 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งชันบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย)
16 / ม.ค. / 2560 : ( 70 / ) โดย 101959
4 stars ( 4 / 1 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย มาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ ชำนาญการ
13 / ม.ค. / 2560 : ( 151 / ) โดย 101959
1 stars ( 1 / 2 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง
13 / ม.ค. / 2560 : ( 100 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชาย/หญิง
9 / ม.ค. / 2560 : ( 98 / ) โดย plan_surin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12
7 / ม.ค. / 2560 : ( 369 / ) โดย 101959
3 stars ( 3 / 1 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
7 / ม.ค. / 2560 : ( 156 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน
5 / ม.ค. / 2560 : ( 118 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 2 )
เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
[ 30 / พ.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน26 ตุลาคม 59 ( 160 / ) โดย executive01
[ 20 / ต.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน22 กันยายน59 ( 203 / ) โดย executive01
[ 22 / ก.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนสิงหาคม 2559 ( 250 / ) โดย executive01
[ 24 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน24 มิถุนายน59 ( 316 / ) โดย executive01
[ 18 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนกรกฎาคม59 ( 284 / ) โดย executive01

 ข่าวประชาสัมพันธ์ /พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
[ 20 / ม.ค. / 2560 ] ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า พร้อมติดตั้งสถานีแก๊ส จำนวน 1 งาน ( 1 / ) โดย ROJCH
[ 20 / ม.ค. / 2560 ] ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า รายการหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด LED ภายใน ( 4 / ) โดย ROJCH
[ 20 / ม.ค. / 2560 ] ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สารละไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ พลาสมา Sterrad 100S จำนวน 50 ชุด ( 26 / ) โดย ธนัญชญากาญจน์
[ 19 / ม.ค. / 2560 ] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( 24 / ) โดย nattacha
[ 19 / ม.ค. / 2560 ] ประกาศราคากลาง วัสดุในโครงการฯ ( 18 / ) โดย mook

 ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
18 / ม.ค. / 2560 : ( 15 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Cyclosporin Microemulsion 25 mg capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Cyclosporin Microemulsion 25 mg capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 / ม.ค. / 2560 : ( 13 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ 1.5% Dextrose with normal calcium peritoneal dialysis solution 5000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ 1.5% Dextrose with normal calcium peritoneal dialysis solution 5000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 / ม.ค. / 2560 : ( 21 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Montelukast sodium 5 mg chewable tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Montelukast sodium 5 mg chewable tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
16 / ม.ค. / 2560 : ( 30 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
13 / ม.ค. / 2560 : ( 33 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
13 / ม.ค. / 2560 : ( 24 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Methylprednisolone sodium succinate 2 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Methylprednisolone sodium succinate 2 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลาง
13 / ม.ค. / 2560 : ( 30 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Linagliptin 5 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Linagliptin 5 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
12 / ม.ค. / 2560 : ( 30 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Parenteral nutrition peripheral infusion in exel 3 chamber 1,400 Kcal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Parenteral nutrition peripheral infusion in exel 3 chamber 1,400 Kcal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ! .. Cause of life is too short .. !
หัวข้อ (จำนวนคน อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
034 : ขอชมเชยพยาบาลและผช.พยาบาลตึก9/2 (21,553/33)
มนตรี
11 ก.พ. 2556 : 09:22
264 : Jhhu8OEMb (2/0)
Ranessa
20 ม.ค. 2560 : 20:05
263 : พัฒนาการบริการให้เท่าเทียม AEC เปิดแล้ว(63/0)
สรัญญา
28 ธ.ค. 2559 : 09:32
262 : GbEUqVJYm (84/5)
Bear
25 ธ.ค. 2559 : 07:14
261 : AeHwg34SQC(76/0)
Amory
9 ธ.ค. 2559 : 03:23
260 : fqaqKziQ5(107/3)
Eagle
5 ธ.ค. 2559 : 12:24
259 : fJMKIOHa0nX(90/0)
Cherry
2 ธ.ค. 2559 : 04:33
258 : OTA080YfoR(94/1)
Starly
29 พ.ย. 2559 : 12:02
257 : lseAMtaT(102/0)
Raynes
29 พ.ย. 2559 : 06:47
256 : 6NLu2FQZ(200/0)
Lavar
23 พ.ย. 2559 : 03:13
255 : LAb2LabFsQWT(230/0)
Kaedon
21 พ.ย. 2559 : 03:44

หน้าที่ 1/13
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

แสดงกิจกรรมทั้งหมดในเดือนนี้


 เริ่มนับ 6 / มิ.ย. / 2555
Now Online 3 IP
Show IP/Hide IP

e-Learning

SurinHospi'® November - 2015,Admin: นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
โรงพยาบาลสุรินทร์ เลขที่ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ,Tel.:044-511757,Fax : 044514127